Ημερομηνίες έναρξης τμημάτων

γερμανικά για το επάγγελμα

προετοιμασία για την επαγγελματική απασχόληση

επαγγελματική  εκπαίδευση

ενόψει


ενότητα μαθημάτων

επίπεδο C1

10.12.18 - 12.03.19

 

ενότητα μαθημάτων

επίπεδο B2

19.11.18 - 19.03.19

07.01. - 04.09.19

 

ειδική ενότητα μαθημάτων επίπεδο Β1

10.10.18 - 07.02.1911.02. - 05.06.19

 

ειδική ενότητα μαθημάτων επίπεδο A2
11.02. - 05.06.19

 

 

σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

ενότητα μαθημάτων

επίπεδο A1.1

27.08. - 21.09.18

 

ενότητα μαθημάτων

επίπεδο A1.2

24.09. - 22.10.18

 

ενότητα μαθημάτων

επίπεδο A2.1

23.10. - 19.11.18

 

ενότητα μαθημάτων

επίπεδο A1.2

20.11. - 17.12.18

 

ενότητα μαθημάτων

επίπεδο B1.1

18.12.18 - 23.01.19

 

ενότητα μαθημάτων

επίπεδο B1.2

24.01. - 20.02.19

 

ενότητα

προσανατολισμός

21.02. - 20.03.19

 

 

ξενοδοχειακός τομέας

& τουρισμός

+ γερμανικά Β1/Β2

26.03. - 23.11.18

 

Online Marketing

& Social Media

+ γερμανικά Β2/C1

02.05. - 31.12.18

16.07.18 - 15.03.19

 

επαγγέλματα θεραπείας

+ γερμανικά B1/B2

14.05.18 - 11.01.19

10.12.18 - 13.08.19

 

παιδαγωγικά Επαγγέλματα

+ γερμανικά B2/C1

10.09.18 - 13.05.19

 

Event- und Kulturmanagement

+ γερμανικά B2/C1

05.11.18 - 09.07.19

 

 

γερμανικά A2/B1

και επαγγελματικός προσανατολισμός

για νέους πρόσφυγες

16.07.18 - 17.05.19

17.09.18 - 19.07.19

26.11.18 - 27.09.19

 

γερμανικά A2/B1

και επαγγελματικός προσανατολισμός

για νέους μετανάστες

17.12.18 - 16.08.19

 

 επιχορηγούμενα από:

A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de