Σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης αποτελείται από 700 ώρες διδασκαλίας (1 διδακτική ώρα = 45'), εκ των οποίων 600 ώρες διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας και 100 ώρες διδασκαλίας για τα μαθήματα προσανατολισμού.

Αν μαθαίνετε γρήγορα μπορείτε να επισκεφτείτε έναν εντατικό κύκλο μαθημάτων, ο οποίος αποτελείται από 430 ώρες διδασκαλίας.

 

Τα μαθήματα γερμανικών ειναι το πρώτο μέρος του σεμιναρίου κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στόχος του σεμιναρίου είναι το επίπεδο Β1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Ο κύκλος μαθημάτων της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας χωρίζεται σε 6 ενότητες 100 ωρών διδασκαλίας, στο εντατικό τμήμα όμως σε 4 ενότητες 100 ωρών διδασκαλίας ανάλογα των επιπέδων Α1 - Β1.

 

Στο τμήμα διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας διδάσκεται το λεξιλόγιο που χρειάζεστε καθημερινά τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο και περιλαμβάνει την επαφή με υπηρεσίες, τις συζητήσεις με τους γείτονες και τους συναδέλφους, τη σύνταξη επιστολών και τη συμπλήρωση εντύπων, την επαγγελματική κατάρτιση και θέματα υγείας και περίθαλψης. Επίσης διδάσκονται θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών, το εμπόριο, τις καταναλωτικές συνήθειες όπως και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και της χρήσης τους. Το τμήμα διδασκαλίας των γερμανικών τελειώνει με τις εξετάσεις "Deutsch-Test für Zuwanderer" (DTZ).

Με την ολοκλήρωση του τμήματος της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας αρχίζει το σεμινάριο κοινωνικού προσανατολισμού. Το σεμινάριο διαρκεί 100 διδακτικές ώρες, ενώ το εντατικό σεμινάριο 30. Το σεμινάριο προσανατολισμού θα σας ενημερώσει για τη ζωή στη γερμανική κοινωνία και θα σας διαβιβάσει γνώσεις σχετικά με την έννομη τάξη, τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στη Γερμανία, τις μορφές κοινωνικής διαβίωσης όπως και τις αξίες της θρησκευτικής ελευθερίας, κοινωνικής ανοχής και των ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των φύλων. Το σεμινάριο κοινωνικού προσανατολισμού τελειώνει με την εξεταση "Leben in Deutschland“.

 

Τα έξοδα κυμαίνονται αναλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες. Με μία αίτηση στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) έχετε το δικαίωμα απαλλαγής από τα έξοδα συμμετοχής, εάν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ΙΙ (ALGII) ή επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, ή δυσκολεύεστε να πληρώσετε τα έξοδα λόγω χαμηλού εισοδήματός.

 

Όποιος μπορεί να συνεισφέρει ενα ελάχιστο ποσό, πληρώνει για μία ενότητα 100 διδακτικών ωρών (1 διδακτική ώρα = 45') € 195,-.

 

Η συμμετοχή είναι δυνατή για όσους έχουν λάβει το πιστοποιητικό δικαιώματος παρακολούθησης του σεμιναρίου (Berechtigungsschein) από το Γραφείο Μετανάστευσης, το BAMF ή ένα κέντρο απασχόλησης, καθώς και όσους ενδιαφέρονται να μάθουν γερμανικά, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα.

 

Μόνο όσοι κατέχουν πιστοποιητικό δικαιώματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή απο τα έξοδα παρακολούθησης του τμήματος. Η τελική εξέταση είναι δωρεάν αν υπάρχει το πιστοποιητικό δικαιώματος παρακολούθησης του σεμιναρίου , ακόμη και αν χρειαστεί να την επαναλάβετε.

 

Με μία επιτυχή ολοκλήρωση του σεμινάριου κοινωνικής ενσωμάτωσης (Β1 επίπεδο στη τελική εξέταση και επιτυχεία στην εξέταση του σεμινάριου κοινωνικού προσανατολισμού), λαμβάνετε μετά απο αίτηση 50% των κόστων συμμετοχής.

Με την επιτυχή συμμετοχή στο σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης μπορεί ενδεχομένως να μπορέσετε να πολιτογραφηθείτε νωρίτερα.

 

Πολύ ευχαρίστως μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την αίτηση για την απαλλαγή από τα έξοδα για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης!


Πληροφορίες και εγγραφή

 

030 55 62 11 37

aqua@a-qua.de

 

A&QUA gGmbH

Köpenicker Str. 9a

10997 Berlin

 

 

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

A&QUA

gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 55 62 11 37

aqua@a-qua.de

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

Zertifikats-Nr. 2009-1041