Courses

Kreuzberg

basic course C1

01.04.19 - 26.07.19

 

basic course B2 
25.02.19 - 22.07.19 

29.04.19 - 18.09.19

29.04.19 - 18.12.19

 

special course B1

29.04.19 - 21.08.19

 

special course A2

29.04.19 - 21.08.19

 

Steglitz
basic course C1 
 14.05.19 - 02.09.19  

 

basic course B2
 14.05.19 - 02.10.19 

 

 

general integration course

 

Kreuzberg

A1-A2

module 1      22.03. - 18.04.19
module 2     23.04. - 21.05.19
 
module 3     22.05. - 20.06.19

 

B1
module 4     21.06. - 18.07.19
module 5     19.07. - 15.08.19

  module 6     16.08. - 12.09.19

 

orientation module

13.09. - 10.10.19

Charlottenburg

A1-A2

module 1       02.05. - 29.05.19
module 2       31.05. - 28.06.19
module 3       01.07. - 26.07.19

 

B1

module 4      29.07. - 23.08.19

module 5      26.08. - 20.09.19

module 6      23.09. - 21.10.19


     
orientation module        

22.10. - 18.11.19

 

 

 Hospitality & Tourism

+ German B1/B2

02.05.19 - 24.12.19

 

Online Marketing

& Social Media

+ German B2/C1
02.05.19 - 24.12.19

19.08.19 - 22.04.20

 

Health Care & Nursing

+ German B1/B2

10.12.18 - 13.08.19

14.08.19 - 17.04.20
30.10.19 - 07.07.20

 

Education & Social Care

+ German B2/C1

10.09.18 - 13.05.19
25.03.19 - 22.11.19
30.10.19 - 07.07.20

 

Event & Cultural Management

+ German B2/C1

05.11.18 - 09.07.19
 

 

German B1/B2

& vocational orientation

for young refugees

16.07.18 - 17.05.19
17.09.18 - 19.07.19
09.04.19 - 18.02.20
20.05.19 - 25.03.20
22.07.19 - 29.05.20

 

German B1/B2 

& vocational orientation

for young migrants

27.11.18 - 26.07.19
17.12.18 - 16.08.19

04.03.19 - 03.12.19
10.07.19 - 16.04.20
29.07.19 - 07.05.20

 A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041