Od 1992 roku A&QUA gGmbH angażuje się w integrację społeczną i zawodową w Berlinie.

 

Z nami migranci i uchodźcy mogą w różnych programach uczyć się niemieckiego i zawodowego niemieckiego (A1 do C1) oraz uzyskać uznany certyfikat językowy.

 

W niektórych naszych programach uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich kompetencji zawodowych poprzez praktyki oraz stosowania i doskonalenia swoich umiejętności językowych w celu zwiększenia szans na rynku pracy.

 

Oferujemy również indywidulany coaching zawodowy dla orientacji i integracji na rynku pracy.

 

Koszty programów ponoszą instytucje finansujące.

 

Bezrobotni mają u nas możliwość wziąć udział w pracach interwencyjnych (subsydiowanych ze środków publicznych), co daje im możliwosci zatrudnienia i zblizenia się do rynku pracy.

W przypadku zatrudnienia subsydiowanego publicznie oferujemy zatrudnienie podlegające składką na ubezpieczenie społeczne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Z sześcioma lokalizacjami w Berlinie-Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Charlottenburg und Steglitz działamy lokalnie i połączeni w sieć.

 

Nasz zespół jest bardzo zróżnicowany. Pochodzimy z 15 różnych krajów, mówimy w 20 różnych językach. Część z nas reprezentuje doświadczenie i zaangażowanie, inni kreatywność i innowacyjność.

 

AQUA jest finansowana przez Federalne Biuro ds. Migracji i Uchodżców (BAMF), Europejski Fundusz Społeczny oraz miasto Berlin i tutejsze Urzędy Pracy (Job Center). Działamy zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o akredytacji i licencjonowaniu instytucji promujących wprowadzanie na rynek pracy (AZAV).


A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041