Kursy integracyjne

Kurs Integracyjny składa się z 700 godzin lekcyjnych (każda po 45 minut), z czego 600 godzin to kurs językowy i 100 godzin Kursu Orientacyjnego (polityka, kultura i historia Niemiec).
Osoby szybko przyswajające wiedzę, moga zapisac sie na kurs intensywny obejmujący 430 godzin (400 godzin kursu języka niemieckiego i 30 godzin kursu orientacyjnego).

Kurs językowy stanowi pierwszą część Kursu Integracyjnego. Jego celem jest osiągniącie poziomu B1 zgodnego z „Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego” ustanowionego przez Radę Europy.
Kurs Integracyjny podzielony jest na 6 modułów po sto godzin, natomiast Intensywny Kurs Integracyjny zawiera 4 moduły po 100 godzin (w sumie 400 godzin) odpowiadając poziomowi kompetencji językowych od A1 do B1.
Uczestnicy kursu poznają słownictwo związane z życiem codziennym, np.: praca i zawód, ksztalcenie i doksztalcanie, opieka i wychowanie dzieci, zakupy, konsumpcja, czas wolny, kontakty międzyludzkie, zdrowie,media i korzystanie z nich, tematy związane z mieszkaniem. Poza tym kursanci uczą sie: pisać listy, E-Mail-e, wypelniać formularze, rozmówek telefonicznych. Rozmawiają na tematy związane z poszukiwaniem pracy i rozmową kwalifikacyjną.
Kurs Integracyjny kończy sie egzaminem „Deutsch für Zuwanderer” (DTZ-Niemiecki dla migrantow).

Druga część Kursu Integracyjnego tzw. Kurs Orientacyjny składa sie ze 100 godzin (lub 30 godzin na Kursie Intensywnym). Na kursie tym porusza sie tematy związane z: niemieckim systemem prawnym, historią i kulturą, prawami i obowiązkami w Niemczech, współżyciem w społeczeństwie, wolnością wyznania, tolerancją, równouprawnieniem kobiet i mężczyzn.
Kurs kończy sie egzaminem „Życie w Niemczech” („Leben in Deutschland“).


Warunki uczestnictwa w kursie: za pisemną zgoda (akredytacja-Zulassung) Federalnego Urzędu do spraw Migracji i Uchodźców (po zlożeniu wniosku w tymże urzędzie). Uczestnicy ze zgodą  BAMF mogą zlożyć wniosek o zwolnienie z opłat za kurs). Osoby pobierające pomoc finansową z Urzędu Pracy (JC) tzw. ALG II-zawsze bezpłatnie, czy osoby pobierające pomoc finansową z innych urzędów-zawsze bezpłatnie.


Osoby niezależne finansowo mogą same sfinansować swój udział w kursie. Opłatę wnosi się za każdy moduł (100 godzin) w wysokości 195 Euro.


Uczestnictwo w kursie jest możliwe dla wszystkich, którzy posiadają ważną akredytację z Urzędu do spraw Cudzoziemców, Federalnego Urzędu do spraw Migracji i Uchodzców lub Urzędu Pracy, oraz dla wszystkich zainteresowanych nauką języka niemieckiego (pod warunkiem, że są dostępne miejsca).


Osoby z akredytacją mają prawo do bezpłatnego egzaminu końcowego, także gdy jest to egzamin powtórny. Po zdaniu egzaminów (językowego na poziomie B1 i Kursu Orientacyjnego) osoby z akredytacją i dopłacające z własnej kieszeni za kurs, są upoważnione do złożenia wniosku o zwrot 50% kosztów tegoż kursu.

Zakończone powodzeniem uczestnictwo w Kursie Integracyjnym uprawnia do wcześniejszego starania się o obywatelstwo niemieckie.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy składaniu wniosków o akredytację na Kurs Integracyjny oraz wniosków o zwrot kosztów kursu.


Informacja, doradztwo, zapisy

 

030 55 62 11 37

aqua@a-qua.de

 

A&QUA gGmbH

Köpenicker Str. 9a

10997 Berlin

 

 

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

A&QUA

gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Straße 9a

10997 Berlin

 

030 55 62 11 37

aqua@a-qua.de

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

Zertifikats-Nr. 2009-1041