Zawodowe kursy językowe

Zawodowe Kursy Językowe skierowane są do migrantów, którzy chcą popoprawić swoje szanse na niemieckim rynku pracy. Do grupy tej należą: imigranci(włączając osoby ubiegające sie o azyl, z dużą szansa na pozostanie w Niemczech), obywatele Unii Europejskiej, oraz Niemcy o pochodzeniu migracyjnym, którzy:

  • potrzebują określony poziom znajomości języka niemieckiego wymagany dla wykonywanego zawodu lub otrzymania dostępu do niego
  • są w trakcie nauki zawodu lub poszukują miejsca do kształcenia w zawodzie
  • są zameldowani, jako osoby poszukujące pracy lub pobierają zasiłek dla bezrobotnych z JobCenter
  • pracują, ale ich znajomość języka niemieckiego w życiu codziennym nie jest wystarczająca.

Zawodowe kursy językowe poprawiają umiejętności językowe w tematach związanych z pracą i ułatwiają porozumiewanie się w tym obszarze. Ponadto przekazują wiedzę o osobliwościach rynku pracy w Niemczech, przygotowują do życia zawodowego, ułatwiają znalezienie pracy lub wykonywanie wyuczonego zawodu. W zależności od dotychczasowej znajomości języka niemieckiego i potrzeb, proponowany jest udział w kursach podstawowych lub specjalnych.

 

Podstawowy Kurs Zawodowy: B2 (400 godzin lekcyjnych/UE), B2+elementy B1 (500 UE), C1 (400 UE)

Specjalny Kurs Zawodowy: A2 (400 UE), B1 (400 UE), Handel detaliczny (400 UE)

 

Podstawowe kursy zawodowe (B2, C1)

Kursy podstawowe pozwalaj na poprawę znajomości języka niemieckiego związanej z wykonywaniem zawodu. Uczą słownictwa, zwrotów i gramatyki potrzebnych do porozumiewania się z pracodawcą, klientami, czy też współpracownikami. Ponadto kursy te przygotowują do pisania profesjonalnych maili, listów, rozumienia tekstów. Kursy podstawowe poszerzają wiedzę na temat rozmów kwalifikacyjnych, umowach o pracę i optymalnie przygotowują do wejścia na rynek pracy.

 

Specjalne kursy językowe (A2, B1, Handel detaliczny)

Kursy specjalne stworzone są dla osób, które nie zdołały na Kursie Integracyjnym ukończyć poziomu B1. Dzięki tym kursą można nabyć umiejętności językowe na poziomie A2 lub B1, w szczególności w obszarze komunikacji w miejscu pracy, poszukiwania pracy, edukacji i szkoleń, kwestii prawnych oraz korzystania z mediów.

 

Kurs specjalny w obszarze handlu detalicznego skierowany jest do osób poszukujących pracy w tym sektorze, potrzebujących fachowego słownictwa w języku niemieckim i które posiadają już umiejętności językowe na poziomie B1. Uczestnicy uczą się słownictwa związanego z zamówieniami towarów, komunikacją z klientami i współpracownikami, rozumienia i pisania profesjonalnych tekstów.

 

Wszystkie kursy (poza kursem specjalnym dla handlu detalicznego) kończą się pisemnym i ustnym egzaminem telc Deutsch. W przypadku zdania egzaminu uczestnicy uzyskują certyfikat z języka niemieckiego: telc Deutsch Zertifikat. Certyfikat ten jest honorowany przez wszystkich pracodawców i instytucje państwowe na terenie całych Niemiec.

 

Zawodowe kursy językowe są bezpłatne dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych (z JobCenter), osób poszukujących pracy (zajestrowane w Agentur für Arbeit), osoby w czasie nauki zawodu (Ausbildung), oraz osoby, które wystąpiły o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych (Anerkennungsverfahren). Upoważnienie do uczestnictwa w kursie (Berechtigungsschein) wydawane jest: osobom bezrobotnym przez JobCenter; osobom poszukującym pracy przez Agentur für Arbeit; osobom w trakcie nauki zawodu, pracującym lub osobom czekajacym na uznanie ich kwalifikacji zawodowych upoważnienie wystawia BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

 

Osoby pracujące muszą za uczestnictwo w kursie uiścić opłatę, jeśli ich dochody roczne przekraczają 20.000 Euro (40.000 Euro w przypadku wspólnych dochodów). Opłata ta wynosi 2,07 Euro za godzinę lekcyjną. W przypadku pomyślnego zakończenia egzaminu końcowego uczestnik otrzyma zwrot 50% kosztów związanych z opłatami za kurs.

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy składaniu wniosków o akredytację.

Informacja, doradztwo, zapisy

 

030 55 62 11 37

aqua@a-qua.de

 

A&QUA gGmbH

Köpenicker Str. 9a

10997 Berlin

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

A&QUA

gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 55 62 11 37

aqua@a-qua.de

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

Zertifikats-Nr. 2009-1041